«كانال تخصصي آيلتس شرق تهران» telegram channel

«كانال تخصصي آيلتس شرق تهران» telegram channel

Channel address: @eastieltsmaster
Categories: ,
Number of subscribers: 104 (Update date: 18.10.2017)
(0)
Description from channel:

IELTS جهت مشاوره در خصوص تمامی زبان های خارجی و آمادگی آزمونهای بین المللی با شماره 09029618581 (مهدی جعفری) نماینده و ممتحن رسمی آزمون آیلتس تماس حاصل فرمایید.

Transitions to the channel: 0 ( 16)
And don't forget to subscribe to the News of Telegram.

Related channels

«Tarjomanco» telegram channel
(0)
Number of subscribers: 192
Update date: 18.10.2017
Transitions to the channel: 0 ( 9)
«Channel» telegram channel
(0)
Number of subscribers: 9
Update date: 18.10.2017
Transitions to the channel: 0 ( 12)
«504 essential words» telegram channel
(0)
Number of subscribers: 140
Update date: 18.10.2017
Transitions to the channel: 0 ( 17)
«Teta English in Action» telegram channel
(0)
Number of subscribers: 141
Update date: 18.10.2017
Transitions to the channel: 0 ( 14)
«Think English» telegram channel
(0)
Number of subscribers: 13202
Update date: 18.10.2017
Transitions to the channel: 4 ( 17)
«Turkish Language Basic Course (TLBC)» telegram channel
(0)
Number of subscribers: 292
Update date: 18.10.2017
Transitions to the channel: 4 ( 22)
You need to auth for rating
Please, click on the login button and follow instructions