«انجمن صنفی واردکنندگان خودرو» telegram channel

Channel address: @iirancaria94
Description from channel:

💢انجمن صنفی کارفرمایی وارد کنندگان خودرو @iirancaria94 www.irancaria.com انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق لینک زیر با ما در میان بگذارید [email protected] ☎ 021_88391553_88391401

Categories: ,
Number of subscribers: 365
Update date: 22.08.2017

Related channels