در‌ هر سپیده‌دم وقتی ڪـه‌ خورشید از نغمه‌ے ِافسونڪَر ِ | 💖استوری های خاص اینستاگرامی💖

در‌ هر سپیده‌دم
وقتی ڪـه‌ خورشید
از نغمه‌ے ِافسونڪَر ِ
جنجال چشم تو عریان میشود ،
هزار غزال وحشی مست ، از باده چشمانت
می‌رمند در صحرا‌ے خیالم..!!
یادت ڪـه هر دم
از قلب من جار‌ے میشود ، دیوانی می شود از اشـ؏ـار ناب ؏ـاشقانه...%
ڪـه ترجمان زیبایست از
دمیدن یڪـ صبح صادق...
#مینو_پناهپور
@Akstalaiy