Get Mystery Box with random crypto!

መርጌታ መላኩ የባህል መድህኒት እና ጥበብ ይፈልጋሉ: የምንሰጣቸው የጥበብ አገልግሎቶች ከዚህ በታች | በእውቀቱ ሥዩም እና ሥነ-ፅሁፍ

መርጌታ መላኩ የባህል መድህኒት እና ጥበብ ይፈልጋሉ:
የምንሰጣቸው የጥበብ አገልግሎቶች ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል
1 ለመፍትሔ ስራይ
2 ለህማም
3 ጋኔን ለያዘው ሰው
4 ቡዳ ለበላው
5 ለቁራኛ
6 የዛር ውላጅ ለተዋረሰው
7 ነገረ ሚስጥራት(ሚስጥር የሚነግር)
8 ነገረ ራዕይ(ራዕይ የሚያሳይ)
9 ለዓቃቤ ርዕስ
10 ለመክስት
11 ለቀለም(ለትምህርት)
12 ሰላቢ የማያስጠጋ
13 ለመፍትሔ ሀብት
14 ለመስተፋቅር
15 ለሁሉ ሠናይ
16 ለገብያ
17 ለአምፅኦ ብእሲት(ፍቅረኛ ላጣ ወይም ላጣች የሚሰራ)
18 ለመድፍነ ፀር
19 ሌባ የማያስነካ
20 ለበረከት
21 ለከብት መስተሐድር(ከብት እንደረይጠፋ)
22 አፍዝዝ አደንግዝ
23 ለጠላት (ጠላት እንዳይጎዳ የሚያደርግ)
24 ለግርማ ሞገስ
25 መርበቡተ ሰለሞን
26 ለዓይነ ጥላ
27 ምስሐበ ንዋይ ወምስሐበ ሰብእ
28 ለሁሉ መስተፋቅር
29 ጸሎተ ዕለታት
30 ለመካንነት መሻሪያ
31 ለእጅ ስራ (እንዲቀናህ)
32 ለትዳር የሚሆን የኮከብ ቆጠራ
33 ለድምፅ
34 ለብልት
35 ለኤች አይ ቪ   
36 ለኪንታሮት መድሀኒት
37 ለውጭ ሀገር ጉዞ      ለሚገረግር                                         38 ለጥይት ከምሰጣቸው በትንሹ ይህን ይመስላል:: ከሀገር ውጭ ላላችሁና መምጣት ለማትችሉ በልዩ ሁኔታ ይሰራላችኋል።

0914498628 ይደውሉ በኢሞ: ዋትሳፕ
አልያም በቴሌግራም አካውንታችን

     @mergetamelaku2424
     @mergetamelaku2424
       ያግኙናል።