"کانال كــابـ♥ـل" Telegram Channel

"کانال كــابـ♥ـل" Telegram Channel

Channel address: @kabul
Categories:
Language: English
Number Of Subscribers: 512 (Update date: 2021-02-03)
Description from channel

┏━━ ❤️ ━━┓
Admin @Jayhoon














@Afghans

Transitions to the channel: 0 ( 231 )

The latest Messages

2021-02-02 21:20:16 🌹فرشته🌹
https://t.me/Afghans
44 viewsMJ
Open / Comment
2021-01-28 09:16:14 🌹فرشته🌹
https://t.me/Afghans
158 viewsMJ
Open / Comment
2019-05-12 09:04:01 😍

🌸ﺟﻮﺍﻥ ﻭ #ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺯﻥ ﻧﺪﺍﺭﻩ،
ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ...

10) ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺯﺩ ﯾﺎ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ، ﻫﯿﭻ گاه ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮﯾﺪ.
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﮔﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺸﺎﻥ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺁﯾﻨﺪ ﺭﺍ ﭘﺲ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﻭ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ!
11) ﺩﺭ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ "ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﯼ ﺧﺎﺹ" ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺧﺪﺍ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﺵ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﺎﯾﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺹ، ﯾﮏ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﺎﺹ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺧﺎﺹ، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻌﺠﺰﻩ
ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻭ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺧﺮ: ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺑﻢ؛
ﺣﺘﻲ ﺍﮔﻪ ﻋﻤﺮ ﺩﺳﺖ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺷﻪ... ﻣﻐﺰﺕ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺗﻪ، ﭘﺲ ﺩﺳﺖ ﺩﺳﺖ ﻧﮑﻦ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ
ﺷﻮ، ﻫﺮ 60 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺍﻱ ﺭﻭ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ، ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﺑﮕﺬﺭﺍﻧﻲ، ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻳﻚ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺯ
ﻧﻤﻴﮕﺮﺩﺩ...
#ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖ، ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺭﺍ ﺑﺸﻜﻦ، ﺳﺮﻳﻊ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﻦ، ﻭﺍﻗﻌﺎً ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺵ، ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺑﺨﻨﺪ، ﻭ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻨﺪﻩﺍﺕ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺭﺍ ﺭﺩ ﻧﻜﻦ.

🆔 @kabul
6.4K views
Open / Comment
2019-01-15 11:17:28
عشقتون رو برای ولنتاین اینطوری سورپرایز کنید 😍😂

channel ➣ @kabul
7.2K views
Open / Comment
2018-12-08 22:52:50
Picture 1 from کانال كــابـ♥ـل 2018-12-08 22:52:50
با خوردن سالاد، مغز خود را 11 سال جوانتر نگهدارید 👌

محققان مرکز پزشکی دانشگاه شیکاگو ‌در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که برگ های سبز سبزیجات منبع خوبی برای تقویت حافظه انسان بشمار میروند و افرادی که هر روز سالاد مصرف میکنند نسبت به همسالان خود مغز جوانتری دارند

@kabul
6.7K views
Open / Comment
2018-12-02 23:00:17 و من
خوب می دانم
که عشق
آدم را
تنها و منزوی می کند
به همین خاطر
سعی کرده ام
فاصله ام را با همه چیز
حفظ کنم ..
اما در زندگی
گاهی دلت می خواهد
بعضی چیز ها را
به آغوش بکشی ...!

‏⁧ • محسن دعاوي

6.2K views
Open / Comment
2018-08-25 20:06:52 عرضه ى دوست داشتن اگر نداريد
توانِ نگه داشتن اگر نداريد
خراب نكنيد احساسِ پاكِ آدمهايى كه بعد از شما
ميخواهند واقعاً عاشقى كنند
شما مى آييد
وعده اى ميدهيد به دروغ
سرتان را مى اندازيد و مى رويد به ناكجا
آدمِ بعد از شما اما
بايد جان بكَنَد تا ثابت كند مثلِ شما و امثالِ شما نيست
عرضه ى دوست داشتن اگر نداريد،
خراب نكنيد همين اندك ريتمِ شيرينِ عاشقى را كه جريان دارد 😊
7.3K views
Open / Comment
2018-08-25 20:05:16
Picture 1 from کانال كــابـ♥ـل 2018-08-25 20:05:16
🙂💔
6.8K views
Open / Comment
Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in