"MPSC Geography" Telegram Channel

Logo of telegram channel mpscgeography — MPSC Geography
423
Topics from channel:
Mpscalerts
Logo of telegram channel mpscgeography — MPSC Geography
Topics from channel:
Mpscalerts

"MPSC Geography" Telegram Channel

Channel address: @mpscgeography
Categories: Uncategorized
Language: English
Subscribers: 215,482 (Update date: 2021-12-08)

Comments

You must log in to post a comment.The latest Messages 7

2021-11-25 08:08:50
Picture 1 from MPSC Geography 2021-11-25 08:08:50
हवेच्या तापमानावर परिणाम करणारे घटक
2.5K viewsedited  
Open / Comment
2021-11-25 04:41:57 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

◆ प्रादेशिक हवामान ◆

• मृदानिर्मितीसाठीचा आवश्यक असणारा हा एक महत्त्वाचा घटक आहे.
• मूळ खडकाचे विदारण होणे, हा मृदानिर्मितीतील पहिला टप्पा असतो.
• विदारण प्रक्रिया हि प्रदेश्याच्या हवामानावर ठरते.

• प्रदेशाचे हवामान विदारण प्रक्रियेची तीव्रता तरावते.

• एकाच मूळ खडकापासून वेगवेगळ्या प्रकारची मृदा हवामानातील फरकामुळे तयार झालेली पाहायला मिळते.

• उदा, सह्याद्रीच्या पश्चिम भागात हवामान दमट आहे. तेथे बेसॉल्ट या खडकाचे अपक्षालन होऊन जम्भी मृदा तयार होते.

• हा मृदेचा प्रकार दख्खनच्या पठारावर कोरड्या हवामानामुळे निर्माण होणाऱ्या नियमित मृदेपेक्षा वेगळा आहे.

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
451 views
Open / Comment
2021-11-25 04:35:28
Picture 1 from MPSC Geography 2021-11-25 04:35:28
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

मूळ खडक 

• प्रदेशातील मूळ खडक हा मृदानिर्मितीचा महत्त्वाचा घटक असतो.

•प्रदेश्याच्या हवामानानुसार आणि खडकांच्या काठीण्यानुसार मूळ खडकाचे विदारण होते. त्यामुळे मूळ खडकाचा भुगा होऊन मृदा तयार होते.

• उदा. महाराष्ट्रातील दख्खनच्या पठारावरील बेसॉल्ट या मूळ खडकाचे विदारण होऊन काळी मृदा तयार होते. या मृदेला ‘रेगुर मृदा ’ असे म्हणतात.

• दक्षिण भारतातातील ग्रेनाइट व नीस या मूळ खडकांपासून ‘तांबडी मृदा ’ तयार होते.

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
669 viewsedited  
Open / Comment
2021-11-24 12:37:43
Picture 1 from MPSC Geography 2021-11-24 12:37:43
लोणार सरोवर खारट का आहे?
5.2K viewsedited  
Open / Comment
2021-11-24 12:37:20
Picture 1 from MPSC Geography 2021-11-24 12:37:20
लोणार सरोवर खारट का आहे?
5.2K viewsedited  
Open / Comment
2021-11-24 12:30:22 ✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

मृदा अवनती

मानवीय आणि नैर्सगिक घटकामुळे मृदा अवनती होते.

• जंगलतोड, अतिचराई, रासायनिक खते व किटकांचा अतिवापर, भूस्खलन, पूर इ. होय.

★ मृदा अवनती रोखण्यासाठी काही पद्धती

१.पाचरण

२.दगडी बांध

३.टेरेस फार्मिंग

४.आंतर पिके

५.शेल्टर बेल्ट

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️
5.4K views
Open / Comment
2021-11-24 11:31:46
Picture 1 from MPSC Geography 2021-11-24 11:31:46
लोणार सरोवराचे रहस्य काय आहे?
6.5K viewsedited  
Open / Comment
2021-11-23 15:01:05
Picture 1 from MPSC Geography 2021-11-23 15:01:05
लोणार सरोवर
4.8K views
Open / Comment
2021-11-23 06:35:04
Picture 1 from MPSC Geography 2021-11-23 06:35:04
मंदाकिनी नदी
3.3K views
Open / Comment