"📶 MTProto iRaN" Telegram Channel

"📶 MTProto iRaN" Telegram Channel

Channel address: @mtprotoir
Categories: Telegram
Language: English
Number Of Subscribers: 116103 (Update date: 2021-05-08)
Description from channel

VPN & proxy(Ekhtesasi) : @Proxiesgram

Transitions to the channel: 0 ( 60 )

The latest Messages

2021-05-08 17:58:38
Picture 1 from 📶 MTProto iRaN 2021-05-08 17:58:38
هيجان و لذت پيشبيني مهمترین مسابقات فوتبال
با آپشن های متنوع برای پیش‌بینی بالاترين ضرائب در#بت_فا
بازی‌‌های حساس امشب لاليگا را در #بت_فا پیش‌بینی کنید و پول خود را چند برابر کنید 🔥
پیشبینی فقط براسرگرمی نیست میتونی راهی برای میلیونر شدن باشه😍
پيشبيني و آدرس سایت بافيلترشكن واردبشيد👇
http://brfdf.info
http://brfdf.info
اخبار و هدايا18g👇
https://t.me/joinchat/QXAQCtcGyQ3q-ve3
613 views
Open / Comment
2021-05-08 17:10:03
Picture 1 from 📶 MTProto iRaN 2021-05-08 17:10:03
💫احضار برای درخواست پول ازشخصی به مبلغ دلخواه شما
💫 احضار برای برگشت معشوق
💫احضار برای برگردوندن مالی که رفته
💫احضار برای شخص فراری
💫احضار برای رضایت ازدواج و رضایت
https://t.me/joinchat/AAAAAExyy1tDMzilUNxJDw

جهت سفارشات 👈 @CafeAyneh
2.1K views
Open / Comment
2021-05-08 16:38:42
Picture 1 from 📶 MTProto iRaN 2021-05-08 16:38:42
چرا شما نباید پولدار باشید😐

چطور جمعیتی کمتر از ۱% بیش از ۸۸% ثروت جهان رو دراختیار دارند😑

⭕️چه چیزهایی به شما گفته نشده تا #فقیر بمانید
⭕️ #ثروتمند شدن راز داره و زوری نیست تا #رازشو ندونی هر کاری کنی نمیشه

رفاه حق شماس👇
https://t.me/joinchat/Vx_8tfnQbPwr8YK7
2.6K views
Open / Comment