Get Mystery Box with random crypto!

Özgür Özel grup toplantısında sözünün kesilmesine öfkelendi: | Solcu Gazete

Özgür Özel grup toplantısında sözünün kesilmesine öfkelendi:

"Bunu daha önce de konuştuk, sırası gelmeden laf kesenin konusunu atlayacağım.

Şimdi arkadaşların sana hesap sorsun bakalım. Sus, sus, sus, konuşacağız..."