Kiz çocuklarının okumasını yasaklayan Taliban'ın sözcüsü Suhai | Şahin Özkan

Kiz çocuklarının okumasını
yasaklayan Taliban'ın sözcüsü
Suhail Shaheen'in kızlarının yurt
dışında okuduğu ortaya çıktı.